Primul card cu CASHBACK din Moldova

gama premium

ideal pentru shopping și călătorii

servicii premiumcashback fără hotare

gama universal

cardul tău preferat pentru shopping

cashback garantat până la 15%card debit/card credit

maib junior

cardul bancar pentru copii și adolescenți

cashback până la 15%

promoții cu premii exclusive

aplică acum

Primul card CASHBACK din Moldova!

Alege unul din cardurile colecției gama, care îți rambursează pe cont o parte din bani la fiecare utilizare, indiferent dacă ai făcut cumpărături în magazin sau online. Descoperă fiecare card din seria gama, care te va încânta cu oportunitățile oferite.

gama universal

 • alimentare gratuită prin P2P
 • cashback garantat
 • smart pricing

detalii

gama premium

 • acces gratuit și nelimitat în Lounge Key
 • cashback fără hotare
 • smart pricing
 • asigurare în străinătate
detalii

maib junior

 • deschidere și deservire gratuită
 • cashback până la 15%
 • aplicație mobilă specială
detalii

Special pentru tine

Testarea gratuită PCR pentru COVID-19

Testarea gratuită PCR pentru COVID-19 poate fi efectuată în laboratoarele medicale Alfa Diagnostica* din municipiul Chişinău şi Bălţi, însă cardul tău trebuie să fie activat, iar soldul contului - pozitiv.

Vezi detalii

Comandă un card gama prin App maibank şi primeşte-l la domiciliu.

E necesar doar să accesezi App maibank, să selectezi cardul gama dorit şi să indici adresa, la care vrei să-l primeşti. Îndată ce cardul de plastic e gata, Nova Poshta Moldova o să-l livreze în orice localitate din ţară. 

Vezi detalii

Premieră. Acum tu decizi dacă vei plăti comisoanele de deservire!

Ai ZERO comision pentru întreținerea lunară a cardului tău, dacă efectuezi plăți fără numerar. Pentru a beneficia de prețuri Smart trebuie să îndeplinești cumulativ câteva condiții simple, în funcție de cardul utilizat.

Vezi detalii

Cum funcționează?

1
Solicită cardul gama
Depune o cerere prin aplicația mobilă maibank sau la orice sucursală maib
2
Achită la partenerii maib
Alege magazinele partenere și % de cashback care îți place
3
Primește lunar cashback pe cardul tău
După data de 15 a lunii următoare, cashback-ul calculat pentru luna precedentă, va fi transferat în contul tău.

Solicită o consultare

Completează câmpurile de mai jos și te sunăm noi.
Livrăm cardul pe întreg teritoriu al țării.

Comandă-l prin aplicația mobilă maibank sau la orice sucursală.

 • Pas 1 din 2 | Date personale

 • Pas 2 din 2 | Datele de ridicare a cardului

Prin bifarea căsuței, confirm ca am luat cunoștință cu Politica de securitate a datelor cu caracter personal și accept Condiţii generale bancare pentru persoane fizice

Îți garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

Unde vrei să semnezi contractul?

Îți garantăm siguranța informațiilor oferite la completarea cererii online

EXTRAS DIN „POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.”

I. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

1.1. BC „Moldova-Agroindbank” S.A., înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 21 mai 2001, numărul de identificare de stat – 1002600003778, licenţa seria A MMII nr.004506, eliberată de Banca Naţională a Moldovei la 23.02.2018, cu sediul: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1.

1.2. Banca este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, sub numărul 0000144.

II. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele cu caracter personal, prelucrate în cadrul Băncii, sunt tratate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și normelor internaționale aplicabile, care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul băncii este bazată pe următoarele principii:

2.2.1. legalitate, echitate și transparență – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bunăcredinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în mod echitabil și transparent față de persoana vizată;

2.2.2. limitarea scopului – datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

2.2.3. minimizarea datelor – datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

2.2.4. exactitate – datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; se asigură că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

2.2.5. limitări legate de stocare – datele cu caracter personal nu trebuie păstrate decât în măsura necesară scopurilor pentru care sunt prelucrate; datele pot fi stocate pe perioade mai lungi în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu aplicarea măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate, în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;

2.2.6. integritate și confidențialitate – se aplică măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

III. TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Banca prelucrează datele cu caracter personal având la bază următoarele temeiuri legale:

3.1.1. obligația legală care îi revine Băncii conform legislației cu privire la activitatea băncilor;

3.1.2. obligația de executare a prevederilor contractuale la care Banca este parte;

3.1.3. interesul legitim al Băncii;

I. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

1.1. BC „Moldova-Agroindbank” S.A., înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 21 mai 2001, numărul de identificare de stat – 1002600003778, licenţa seria A MMII nr.004506, eliberată de Banca Naţională a Moldovei la 23.02.2018, cu sediul: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1.

1.2. Banca este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, sub numărul 0000144.

II. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele cu caracter personal, prelucrate în cadrul Băncii, sunt tratate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și normelor internaționale aplicabile, care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul băncii este bazată pe următoarele principii:

2.2.1. legalitate, echitate și transparență – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bunăcredinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în mod echitabil și transparent față de persoana vizată;

2.2.2. limitarea scopului – datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

2.2.3. minimizarea datelor – datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

2.2.4. exactitate – datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; se asigură că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

2.2.5. limitări legate de stocare – datele cu caracter personal nu trebuie păstrate decât în măsura necesară scopurilor pentru care sunt prelucrate; datele pot fi stocate pe perioade mai lungi în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu aplicarea măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate, în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;

2.2.6. integritate și confidențialitate – se aplică măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

III. TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Banca prelucrează datele cu caracter personal având la bază următoarele temeiuri legale:

3.1.1. obligația legală care îi revine Băncii conform legislației cu privire la activitatea băncilor;

3.1.2. obligația de executare a prevederilor contractuale la care Banca este parte;

3.1.3. interesul legitim al Băncii;

Consimţământul subiectului istoriei de credit

pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la biroul istoriei de credit

___ ____________ 20__

__________ (ora)

Subsemnatul (a) __________________________________ (numele, prenumele, patronimicul),

IDNP ____________________, născut (ă) la data _____________________

domiciliat (ă) ______________________, reprezentat (ă) prin ___________________ (numele,

prenumele, patronimicul) IDNP _____________________, în baza procurii nr.____ din

___________________ (în cazul în care creditul este contractat prin reprezentanţi)

Îmi (îşi) exprim (ă) consimţământul ca B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. să acceseze informaţia despre istoria mea (sa) de credit, conţinută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. şi BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L.

şi/sau să prezinte informaţii despre faptul solicitării creditului sau despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. şi BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L.

Îmi (îşi) exprim (ă) consimţământul ca biroul istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816, cu sediul în str.Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău, să prezinte biroului istoriilor de credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L. IDNO 1017600009673, cu sediul în str. Hincesti, 138/1, mun. Chisinau (şi viceversa), informaţia despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit, în scopul formării istoriei de credit.

Îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816, cu sediul în str.Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău, şi BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L., IDNO 1017600009673, cu sediul în str. Hincesti, 138/1, mun. Chisinau să obţină de la Serviciul Fiscal de Stat, IDNO: 1006601001182, cu sediul în str. Constantin Tănase 9, informaţia despre respectarea de către subiectul istoriilor de credit a obligaţiilor faţă de bugetul public naţional, în conformitate cu art.11 alin.(1) lit.g) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 “Privind birourile istoriilor de credit”)

Prezentul consimţământ este valabil în decurs de o lună de la data semnării, sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit care va fi încheiat în acest termen cu B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A..

Numele, prenumele ____________________ Semnătura __________________