Первая карта с кешбэком в Молдове

gama premium

идеальная карта для шопинга и путешествий

премиальные услугикешбэк без границ

gama universal

идеальная карта для шопинга

кешбэк до 15%дебетовая/кредитная карта

подай заявку

Кредитная линия и гарантированый кешбэк в одной карте

По вашей заявке дебетовая карта легко превращается в кредитную карту

gama universal

  • бесплатное пополнение при помощи услуги P2P
  • гарантированный кешбэк
  • smart pricing

подробнее

gama premium

  • бесплатный и неограниченный доступ в Lounge Key
  • кешбэк без границ
  • smart pricing
  • страхование за рубежом
подробнее

Заявка на кредитную карту

MDL
Я получаю зарплату/пенсию на
MDL
*Расчет по стандартным условиям недоступен. Чтобы получить персональное предложение, нажми "заказать карту" и заполни заявку.

Наше предложение

Расчет калькулятора предварительный и не является обязательством maib по выдаче кредита.

Как получить карту?

Оформи заявку на кредитную линию
В любой момент твоя дебетовая карта gama может стать кредитной.
Прими условия
Активируй кредитную линию с лимитом выдачи в 350 тысяч леев и льготным периодом до 60 дней, который распространяется на процентную ставку.
Платежи по кредитной карте
Ежемесячно возвращаешь столько, сколько хочешь, но не менее 5% от остатка долга, зарегистрированного на конец предыдущего месяца, а также проценты по использованной сумме кредита.

Хочешь и ты получить карту gama?

Заполни следующие поля
  • Шаг 1 из 2-х | Личные данные

  • Шаг 2 из 2-х | Данные о месте получения карты

Мы гарантируем сохранность и безопасность твоих данных

Activează-ți o linie de credit
MDL
Я получаю зарплату/пенсию на
MDL
*Расчет по стандартным условиям недоступен. Чтобы получить персональное предложение, нажми "заказать карту" и заполни заявку.

Наше предложение

Кредитный лимит 30 000 MDL
Расчет калькулятора предварительный и не является обязательством maib по выдаче кредита.
Где вы хотите подписать контракт?
Поставив галочку в соответствующем поле, я выражаю свое свободное и безоговорочное согласие на сокращение срока предоставления преддоговорной информации банком до 1 календарного дня.

Мы гарантируем сохранность и безопасность твоих данных

EXTRAS DIN „POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.”

I. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

1.1. BC „Moldova-Agroindbank” S.A., înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 21 mai 2001, numărul de identificare de stat – 1002600003778, licenţa seria A MMII nr.004506, eliberată de Banca Naţională a Moldovei la 23.02.2018, cu sediul: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1.

1.2. Banca este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, sub numărul 0000144.

II. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele cu caracter personal, prelucrate în cadrul Băncii, sunt tratate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și normelor internaționale aplicabile, care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul băncii este bazată pe următoarele principii:

2.2.1. legalitate, echitate și transparență – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bunăcredinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în mod echitabil și transparent față de persoana vizată;

2.2.2. limitarea scopului – datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

2.2.3. minimizarea datelor – datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

2.2.4. exactitate – datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; se asigură că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

2.2.5. limitări legate de stocare – datele cu caracter personal nu trebuie păstrate decât în măsura necesară scopurilor pentru care sunt prelucrate; datele pot fi stocate pe perioade mai lungi în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu aplicarea măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate, în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;

2.2.6. integritate și confidențialitate – se aplică măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

III. TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Banca prelucrează datele cu caracter personal având la bază următoarele temeiuri legale:

3.1.1. obligația legală care îi revine Băncii conform legislației cu privire la activitatea băncilor;

3.1.2. obligația de executare a prevederilor contractuale la care Banca este parte;

3.1.3. interesul legitim al Băncii;

I. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

1.1. BC „Moldova-Agroindbank” S.A., înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la 21 mai 2001, numărul de identificare de stat – 1002600003778, licenţa seria A MMII nr.004506, eliberată de Banca Naţională a Moldovei la 23.02.2018, cu sediul: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9/1.

1.2. Banca este înregistrată în calitate de operator de date cu caracter personal, în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, sub numărul 0000144.

II. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Datele cu caracter personal, prelucrate în cadrul Băncii, sunt tratate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și normelor internaționale aplicabile, care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul băncii este bazată pe următoarele principii:

2.2.1. legalitate, echitate și transparență – datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bunăcredinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în mod echitabil și transparent față de persoana vizată;

2.2.2. limitarea scopului – datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

2.2.3. minimizarea datelor – datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

2.2.4. exactitate – datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; se asigură că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

2.2.5. limitări legate de stocare – datele cu caracter personal nu trebuie păstrate decât în măsura necesară scopurilor pentru care sunt prelucrate; datele pot fi stocate pe perioade mai lungi în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu aplicarea măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate, în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;

2.2.6. integritate și confidențialitate – se aplică măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

III. TEMEIUL LEGAL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Banca prelucrează datele cu caracter personal având la bază următoarele temeiuri legale:

3.1.1. obligația legală care îi revine Băncii conform legislației cu privire la activitatea băncilor;

3.1.2. obligația de executare a prevederilor contractuale la care Banca este parte;

3.1.3. interesul legitim al Băncii;

Consimţământul subiectului istoriei de credit

pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la biroul istoriei de credit

___ ____________ 20__

__________ (ora)

Subsemnatul (a) __________________________________ (numele, prenumele, patronimicul),

IDNP ____________________, născut (ă) la data _____________________

domiciliat (ă) ______________________, reprezentat (ă) prin ___________________ (numele,

prenumele, patronimicul) IDNP _____________________, în baza procurii nr.____ din

___________________ (în cazul în care creditul este contractat prin reprezentanţi)

Îmi (îşi) exprim (ă) consimţământul ca B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A. să acceseze informaţia despre istoria mea (sa) de credit, conţinută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. şi BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L.

şi/sau să prezinte informaţii despre faptul solicitării creditului sau despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. şi BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L.

Îmi (îşi) exprim (ă) consimţământul ca biroul istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816, cu sediul în str.Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău, să prezinte biroului istoriilor de credit „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L. IDNO 1017600009673, cu sediul în str. Hincesti, 138/1, mun. Chisinau (şi viceversa), informaţia despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit, în scopul formării istoriei de credit.

Îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816, cu sediul în str.Alexandru cel Bun 49, mun. Chişinău, şi BIC „INFODEBIT CREDIT REPORT” S.R.L., IDNO 1017600009673, cu sediul în str. Hincesti, 138/1, mun. Chisinau să obţină de la Serviciul Fiscal de Stat, IDNO: 1006601001182, cu sediul în str. Constantin Tănase 9, informaţia despre respectarea de către subiectul istoriilor de credit a obligaţiilor faţă de bugetul public naţional, în conformitate cu art.11 alin.(1) lit.g) din Legea nr.122-XVI din 29 mai 2008 “Privind birourile istoriilor de credit”)

Prezentul consimţământ este valabil în decurs de o lună de la data semnării, sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit care va fi încheiat în acest termen cu B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A..

Numele, prenumele ____________________ Semnătura __________________